Mr. Mon Coffee & Candy Shop - Thống Nhất

Mr. Mon Coffee & Candy Shop - Thống Nhất

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
08:00 a.m. - 10:00 p.m.
Thống Nhất, P. Tân Thành 7
Tân Phú,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Bánh quy
Cà phê
Khác
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Trà
Bánh quy
noPic.jpg
Bánh qui caramen
1 Miếng
27'000.00
noPic.jpg
27'000.00
Cà phê
d16.png
23'000.00
d16.png
21'000.00
d16.png
15'000.00
d16.png
23'000.00
d16.png
27'000.00
d16.png
27'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
27'000.00
Khác
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
23'000.00
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
25'000.00
noPic.jpg
27'000.00
d22.png
27'000.00
noPic.jpg
27'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
21'000.00
noPic.jpg
Soda dâu
1 Ly
21'000.00
noPic.jpg
Soda kiwi
1 Ly
21'000.00
noPic.jpg
23'000.00
noPic.jpg
21'000.00
noPic.jpg
Soda đào
1 Ly
21'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
Soda chanh
1 Ly
21'000.00
noPic.jpg
Soda vải
1 Ly
21'000.00
Sinh tố
d33.png
25'000.00
d33.png
25'000.00
d33.png
27'000.00
d33.png
25'000.00
d33.png
25'000.00
Trà
d22.png
22'000.00
d22.png
Trà vải
1 Ly
22'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
22'000.00
d22.png
25'000.00
d22.png
22'000.00
d22.png
14'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên