Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
My Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
My Coffee

My Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
8:00 a.m. - 11:00 p.m.
Hoàng Cầu Mới 62
Đống Đa,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Da ua
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Trà
Cà phê
noPic.jpg
30'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
20'000.00
Da ua
d34.png
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
Nước ép
d34.png
30'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
30'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
30'000.00
Sinh tố
d33.png
40'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
40'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
30'000.00
Trà
d22.png
20'000.00
d22.png
Trà chanh
1 Ly
20'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
20'000.00
d22.png
25'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên