Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Olala - Take Away Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Olala - Take Away Coffee

Olala - Take Away Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Lê Lai 8
Hà Đông,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Khoai chiên
Khác
Nem
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Cà phê
d16.png
28'000.00
Khoai chiên
noPic.jpg
Khoai chiên
1 Đĩa
25'000.00
Khác
noPic.jpg
15'000.00
noPic.jpg
Thịt bò khô
1 Đĩa
25'000.00
Nem
noPic.jpg
Xúc xích chiên
1 Miếng
12'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
25'000.00
Sinh tố
d33.png
25'000.00
d33.png
25'000.00
d33.png
25'000.00
d33.png
25'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên