Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Oromia Coffee - Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Oromia Coffee - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Oromia Coffee - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:0 p.m. - 10:30 p.m.
Nam Kỳ Khởi Nghĩa 193A/D3
Quận 3,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Bánh mỳ kẹp
Bánh ngọt
Khoai chiên
Sinh tố
Bánh mỳ kẹp
noPic.jpg
41'800.00
Bánh ngọt
noPic.jpg
Bánh phômai
1 Miếng
50'600.00
noPic.jpg
Bánh Tiramisu
1 Miếng
52'800.00
Khoai chiên
noPic.jpg
41'800.00
Sinh tố
d33.png
61'600.00
d33.png
58'300.00
d33.png
61'600.00
d33.png
53'900.00
d33.png
53'900.00
d33.png
61'600.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên