Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
PV Coffee House,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
PV Coffee House

PV Coffee House

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:00 a.m. - 10:00 p.m.
Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão 181
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Chanh
Cola
Cà phê
Khác
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Chanh
noPic.jpg
7Up
1 Ly
20'000.00
Cola
noPic.jpg
Coca cola
1 Ly
20'000.00
noPic.jpg
Pepsi
1 Ly
20'000.00
Cà phê
d16.png
30'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
26'000.00
d16.png
36'000.00
d16.png
38'000.00
d16.png
29'000.00
d16.png
Frappuccino
Cà phê Đá xay Sữa
1 Ly
40'000.00
d16.png
22'000.00
Khác
noPic.jpg
35'000.00
d22.png
42'000.00
noPic.jpg
42'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
35'000.00
Sinh tố
d33.png
40'000.00
d33.png
40'000.00
d33.png
40'000.00
d33.png
40'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên