Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Passion Coffee Take Away - Nhuệ Giang,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Passion Coffee Take Away - Nhuệ Giang

Passion Coffee Take Away - Nhuệ Giang

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
8:00 a.m. - 11:00 p.m.
Nhuệ Giang 18
Hà Đông,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Khác
Rau & Hoa quả
Trà
Khác
d22.png
Matcha
Matcha Đá Xay
1 Bát
25'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
Matcha việt quất
Việt quất Đá Xay
1 Bát
30'000.00
Trà
d22.png
Matcha cookies
Matcha cookie đá xay
1 Ly
30'000.00
d22.png
Trà Thái
Trà thái xanh
1 Ly
20'000.00
d22.png
Trà đào
Trà Đào
1 Ly
25'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên