Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Remake Coffee - Cafe 24h,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Remake Coffee - Cafe 24h

Remake Coffee - Cafe 24h

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
2:00 a.m. - 12:00 a.m.
Nguyễn Cư Trinh 85
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Cocktail
Cà phê
Da ua
Khác
Trà
Cocktail
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
45'000.00
Cà phê
d16.png
Creamy coffee
Cà phê kem đá
1 Ly
40'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
40'000.00
noPic.jpg
50'000.00
d16.png
32'000.00
d16.png
32'000.00
d16.png
50'000.00
Da ua
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
45'000.00
Khác
noPic.jpg
50'000.00
noPic.jpg
Hot chocolate
Cacao
1 Ly
45'000.00
noPic.jpg
50'000.00
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
Soda kiwi
1 Ly
45'000.00
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
Soda đào
1 Ly
45'000.00
noPic.jpg
35'000.00
Trà
d22.png
45'000.00
d22.png
37'000.00
d22.png
37'000.00
d22.png
Trà Táo
1 Ly
35'000.00
d22.png
37'000.00
d22.png
35'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên