Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Rendez Vous Coffee - Ngõ Phất Lộc,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Rendez Vous Coffee - Ngõ Phất Lộc

Rendez Vous Coffee - Ngõ Phất Lộc

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:00 a.m. - 11:30 p.m.
Phất Lộc, Hàng Bạc 60
Hoàn Kiếm,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Bia
Cocktail
Cà phê
Da ua
Khác
Nước ép
Sinh tố
Trà
Bia
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
35'000.00
Cocktail
d1.png
75'000.00
d48.png
75'000.00
noPic.jpg
75'000.00
d71.png
79'000.00
noPic.jpg
75'000.00
d14.png
75'000.00
noPic.jpg
75'000.00
d45.png
75'000.00
noPic.jpg
75'000.00
d11.png
75'000.00
Cà phê
d16.png
35'000.00
d16.png
28'000.00
Da ua
noPic.jpg
Sữa chua
1 Miếng
38'000.00
Khác
noPic.jpg
15'000.00
noPic.jpg
Thịt bò khô
1 Đĩa
29'000.00
Nước ép
d34.png
39'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
45'000.00
d34.png
39'000.00
d34.png
39'000.00
d34.png
39'000.00
d34.png
39'000.00
noPic.jpg
39'000.00
Sinh tố
d33.png
39'000.00
d33.png
39'000.00
d33.png
39'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
39'000.00
d33.png
39'000.00
d33.png
45'000.00
Trà
d22.png
Trà Táo
1 Ly
30'000.00
d22.png
Trà Xoài
1 Ly
30'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên