Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Stop Coffee - Nguyễn Thị Minh Khai,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Stop Coffee - Nguyễn Thị Minh Khai

Stop Coffee - Nguyễn Thị Minh Khai

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:00 p.m. - 0:00 p.m.
Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao 18AB
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Khác
Sinh tố
Trà
Cà phê
d16.png
25'000.00
d16.png
29'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
33'000.00
d16.png
33'000.00
d16.png
31'000.00
d16.png
29'000.00
d16.png
38'000.00
d16.png
34'000.00
d16.png
38'000.00
d16.png
Espresso Doppi
Espresso Đúp
1 Ly
27'000.00
d16.png
33'000.00
d22.png
37'000.00
Khác
noPic.jpg
39'000.00
noPic.jpg
36'000.00
Sinh tố
d33.png
38'000.00
d33.png
38'000.00
d33.png
37'000.00
d33.png
37'000.00
Trà
d22.png
English lemon tea
Trà Bá tước
1 Ly
29'000.00
d22.png
29'000.00
d22.png
29'000.00
d22.png
29'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
25'000.00
d22.png
30'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên