Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Thức Coffee - 180A Pasteur,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Thức Coffee - 180A Pasteur

Thức Coffee - 180A Pasteur

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
24:0 p.m. - 11:30 p.m.
Pasteur 180A
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Cocktail
Cà phê
Các món cơm
Khác
Mỳ sợi
Nước ép
Sinh tố
Cocktail
Cà phê
d16.png
25'000.00
noPic.jpg
40'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
23'000.00
Các món cơm
noPic.jpg
55'000.00
Khác
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
45'000.00
d22.png
45'000.00
noPic.jpg
48'000.00
Mỳ sợi
noPic.jpg
Mì xào bò
1 Đĩa
60'000.00
noPic.jpg
Nui xào bò
1 Đĩa
60'000.00
noPic.jpg
65'000.00
noPic.jpg
70'000.00
Nước ép
d34.png
40'000.00
d34.png
30'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
40'000.00
Sinh tố
d33.png
55'000.00
d33.png
50'000.00
d33.png
50'000.00
d33.png
50'000.00
d33.png
50'000.00
d33.png
50'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên