Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
The Balcony Bakery and Coffee Shop,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
The Balcony Bakery and Coffee Shop

The Balcony Bakery and Coffee Shop

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:00 a.m. - 10:00 p.m.
Tô Ngọc Vân 32
Tây Hồ,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Khác
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cà phê
noPic.jpg
40'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
55'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
55'000.00
d16.png
40'000.00
Khác
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
50'000.00
noPic.jpg
50'000.00
Nước ép
d34.png
60'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
50'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
55'000.00
d34.png
55'000.00
Sinh tố
d33.png
50'000.00
d33.png
50'000.00
d33.png
55'000.00
Trà
d22.png
Trà dâu
1 Ly
50'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
50'000.00
d22.png
50'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên