Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
The Coffee Bean & Tea Leaf - Metropolitan,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
The Coffee Bean & Tea Leaf - Metropolitan

The Coffee Bean & Tea Leaf - Metropolitan

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:0 p.m. - 10:30 p.m.
Đồng Khởi, P. Bến Nghé 235
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Khác
Trà
Cà phê
d16.png
60'000.00
d16.png
65'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
70'000.00
d16.png
75'000.00
d16.png
75'000.00
d16.png
75'000.00
d16.png
55'000.00
noPic.jpg
75'000.00
d16.png
60'000.00
d16.png
60'000.00
d16.png
80'000.00
d16.png
75'000.00
Khác
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
60'000.00
noPic.jpg
60'000.00
noPic.jpg
65'000.00
Trà
d22.png
70'000.00
d22.png
Trà
1 Ly
40'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên