Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
The Gardens Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
The Gardens Coffee

The Gardens Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc 484/1A
Quận 12,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Bia
Cola
Cà phê
Các món cơm
Da ua
Kem
Khoai chiên
Khác
Mỳ sợi
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Thịt bò
Trà
Trứng
Bia
noPic.jpg
22'000.00
noPic.jpg
28'000.00
Cola
noPic.jpg
Coca cola
1 Ly
22'000.00
noPic.jpg
Pepsi
1 Ly
22'000.00
Cà phê
d16.png
23'000.00
noPic.jpg
31'000.00
d16.png
26'000.00
d16.png
36'000.00
d16.png
22'000.00
d16.png
22'000.00
Các món cơm
noPic.jpg
40'000.00
Da ua
d34.png
25'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
32'000.00
noPic.jpg
23'000.00
Kem
f21.png
30'000.00
f21.png
Kem dừa
1 Miếng
39'000.00
Khoai chiên
noPic.jpg
35'000.00
Khác
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
29'000.00
noPic.jpg
29'000.00
Mỳ sợi
noPic.jpg
Miến gà
1 Đĩa
28'000.00
noPic.jpg
Mỳ Ý sốt cà
Spaghetti
1 Miếng
35'000.00
Nước ép
d34.png
37'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
23'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
32'000.00
d34.png
30'000.00
d34.png
30'000.00
d34.png
26'000.00
d34.png
26'000.00
d34.png
30'000.00
noPic.jpg
32'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
35'000.00
Sinh tố
d33.png
28'000.00
d33.png
32'000.00
d33.png
36'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
28'000.00
Thịt bò
noPic.jpg
Bít-tết
1 Miếng
50'000.00
noPic.jpg
Bò lúc lắc
1 Miếng
50'000.00
Trà
d22.png
25'000.00
Trứng
f20.png
Trứng tráng
1 Miếng
25'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên