Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
The Note Coffee - Lương Văn Can,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
The Note Coffee - Lương Văn Can

The Note Coffee - Lương Văn Can

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
7:00 a.m. - 11:00 p.m.
Lương Văn Can, P. Hàng Trống 64
Hoàn Kiếm,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cocktail
Cà phê
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cocktail
noPic.jpg
38'000.00
Cà phê
noPic.jpg
45'000.00
Nước ép
d34.png
40'000.00
d34.png
45'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
Guava
Nước ép ổi
1 Ly
45'000.00
Sinh tố
d33.png
Orange & Mango
Sinh tố cam xoài
1 Ly
50'000.00
d33.png
50'000.00
d33.png
Passion Fruit
Sinh tố chanh leo
1 Ly
50'000.00
Trà
d22.png
Lemon Tea
Trà chanh
1 Ly
38'000.00
d22.png
Milk Tea
Trà sữa
1 Ly
40'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên