Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
The One Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
The One Coffee

The One Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:00 a.m. - 12:00 a.m.
Nguyễn An Ninh 162
Hai Bà Trưng,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Bia
Cola
Cà phê
Da ua
Khác
Milkshake
Nước ngọt
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Trà
Bia
noPic.jpg
20'000.00
noPic.jpg
30'000.00
Cola
noPic.jpg
Coca cola
1 Ly
25'000.00
Cà phê
d16.png
30'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
25'000.00
d16.png
20'000.00
Da ua
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
25'000.00
Khác
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
30'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
40'000.00
d22.png
Matcha Frappe
Matcha Đá Xay
1 Bát
40'000.00
Milkshake
noPic.jpg
Cafe nâu lắc
Cà phê Sữa lắc
1 Ly
30'000.00
Nước ngọt
noPic.jpg
15'000.00
Nước ép
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
40'000.00
d34.png
35'000.00
d34.png
35'000.00
noPic.jpg
30'000.00
Rau & Hoa quả
noPic.jpg
40'000.00
noPic.jpg
40'000.00
noPic.jpg
40'000.00
Sinh tố
d33.png
35'000.00
d33.png
35'000.00
d33.png
40'000.00
d33.png
35'000.00
Trà
noPic.jpg
20'000.00
d22.png
20'000.00
d22.png
Trà Xoài
1 Ly
40'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
35'000.00
d22.png
20'000.00
d22.png
20'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên