Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Tifa - Bakery & Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Tifa - Bakery & Coffee

Tifa - Bakery & Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thợ Nhuộm 77A
Hoàn Kiếm,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Bánh mỳ kẹp
Cà phê
Khác
Nem
Bánh mỳ kẹp
noPic.jpg
28'000.00
Cà phê
noPic.jpg
39'000.00
d16.png
39'000.00
d16.png
28'000.00
d16.png
23'000.00
Khác
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
Thịt bò khô
1 Đĩa
32'000.00
Nem
noPic.jpg
Xúc xích chiên
1 Miếng
15'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên