Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Timato Coffee,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Timato Coffee

Timato Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
7:00 a.m. - 11:00 p.m.
Nhuệ Giang 66
Hà Đông,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cà phê
Da ua
Khác
Nước ép
Rau & Hoa quả
Sinh tố
Trà
Cà phê
d16.png
35'000.00
d16.png
20'000.00
d16.png
18'000.00
d16.png
38'000.00
d16.png
38'000.00
d16.png
Hot Mocha
Cà phê Mocha
1 Ly
35'000.00
d16.png
27'000.00
d16.png
15'000.00
Da ua
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
25'000.00
Khác
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
noPic.jpg
15'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
Thịt bò khô
1 Đĩa
25'000.00
Nước ép
d34.png
35'000.00
d34.png
20'000.00
d34.png
30'000.00
d34.png
25'000.00
d34.png
25'000.00
Rau & Hoa quả
Sinh tố
d33.png
30'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
30'000.00
d33.png
30'000.00
Trà
d22.png
25'000.00
d22.png
Trà chanh
1 Ly
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
d22.png
Trà Xoài
1 Ly
30'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
25'000.00
d22.png
25'000.00
d22.png
15'000.00
d22.png
15'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên