Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Tre Coffee - Hoàng Cầu,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Tre Coffee - Hoàng Cầu

Tre Coffee - Hoàng Cầu

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
:00 a.m. - 11:15 p.m.
Hoàng Cầu Mới 66
Đống Đa,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Bia
Chanh
Cocktail
Cola
Khác
Nước ngọt
Trà
Bia
noPic.jpg
75'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
40'000.00
noPic.jpg
30'000.00
Chanh
noPic.jpg
Sprite
1 Ly
25'000.00
Cocktail
noPic.jpg
79'000.00
noPic.jpg
79'000.00
d43.png
Margarita
1 Ly
79'000.00
noPic.jpg
79'000.00
d12.png
59'000.00
Cola
noPic.jpg
Coca cola
1 Ly
25'000.00
noPic.jpg
25'000.00
Khác
noPic.jpg
59'000.00
noPic.jpg
45'000.00
Nước ngọt
noPic.jpg
20'000.00
Trà
d22.png
35'000.00
d22.png
35'000.00
d22.png
30'000.00
d22.png
30'000.00
d22.png
50'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên