Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
Vici Coffee - Đường Thành,Trà/Cà phê,Cà phê in Hà Nội,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
Vici Coffee - Đường Thành

Vici Coffee - Đường Thành

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
7:30 a.m. - 11:00 p.m.
Đường Thành 26
Hoàn Kiếm,Hà Nội,Vietnam

Nhặt hàng

Cocktail
Cà phê
Nước ép
Trà
Cocktail
d43.png
Margarita
1 Ly
60'000.00
noPic.jpg
Paloma
1 Ly
60'000.00
Cà phê
d16.png
35'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
35'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
25'000.00
Nước ép
d34.png
40'000.00
d34.png
30'000.00
d34.png
40'000.00
Trà
d22.png
25'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
25'000.00
d22.png
20'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên