Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$contType is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 117

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$currRate is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 118

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$canPickUp is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 122

Deprecated: Creation of dynamic property containerData::$ratingValCont is deprecated in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/code/php/user/myContainer/class/containerDataClass.php on line 136
World Coffee ,Trà/Cà phê,Cà phê in Ho Chi Minh,Vietnam - Đánh giá, Số điện thoại, Hình ảnh - Arrowprice

Deprecated: Optional parameter $contIdentificNr declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $imgType declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $country declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Optional parameter $place declared before required parameter $thirdUser is implicitly treated as a required parameter in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
World Coffee

World Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Thứ hai - Chủ nhật:
07:00 a.m. - 10:00 p.m.
Lũy Bán Bích 691
Tân Phú,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng Giao hàng

Cocktail
Cà phê
Khác
Sinh tố
Trà
Cocktail
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
38'000.00
noPic.jpg
38'000.00
Cà phê
d16.png
39'000.00
d16.png
30'000.00
d16.png
42'000.00
d16.png
28'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
40'000.00
d16.png
45'000.00
d16.png
42'000.00
Khác
noPic.jpg
Cacao
1 Ly
30'000.00
noPic.jpg
42'000.00
noPic.jpg
38'000.00
d22.png
42'000.00
noPic.jpg
40'000.00
Sinh tố
d33.png
40'000.00
d33.png
38'000.00
Trà
d22.png
38'000.00
d22.png
45'000.00
d22.png
Trà vải
1 Ly
38'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
35'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên