Deprecated: Required parameter $showProdConfig follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $addProdConfigModals follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5

Deprecated: Required parameter $thirdUser follows optional parameter $contIdentificNr in /var/www/web79/html/page/arrowprice/vn/modul/product/addProduct/addNew/arrowprice/controller/createNewProdUserForm1.php on line 5
X Clone - Crepe & Coffee

X Clone - Crepe & Coffee

0 Bình luận

Loại:
Trà/Cà phê
Điện thoại:
Đặng Dung, P. Tân Định 7
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Nhặt hàng

Cocktail
Cà phê
Da ua
Khác
Milkshake
Nước ép
Sinh tố
Trà
Cocktail
d40.png
15'000.00
Cà phê
Da ua
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
30'000.00
noPic.jpg
27'000.00
Khác
d22.png
30'000.00
noPic.jpg
Soda dâu
1 Ly
15'000.00
noPic.jpg
15'000.00
noPic.jpg
Soda đào
1 Ly
15'000.00
Milkshake
d16.png
27'000.00
Nước ép
noPic.jpg
27'000.00
Sinh tố
d33.png
30'000.00
d33.png
28'000.00
d33.png
28'000.00
d33.png
28'000.00
Trà
d22.png
12'000.00
d22.png
20'000.00
d22.png
Trà Nhài
1 Ly
20'000.00
d22.png
20'000.00
d22.png
15'000.00
d22.png
12'000.00
d22.png
12'000.00
d22.png
Trà Đào
1 Ly
22'000.00

Chỉ có thể thêm hoặc kết nối sản phẩm khi đã đăng ký thành viên